Plantex® Belægningsdug (52,50 m2) - -

Med Plantex® belægningsdug forøges bæreevnen ved kørearealer, så arealet kan klare større belastninger og dermed minimeres risikoen for kørespor. Plantex® belægningsdug hindrer udvaskning af underliggende sand og grus. også myrernes underminering af flisebelægningen kan undgås ved udlægning af belægningsdugen.

Plantex® Belægningsdug (52,50 m2) - -

KØB 909,00 kr (pr stk.)