Buskroser - barrodet/begrænset sæson

Under buskroser har vi nogle af de oprindelige store buskede roser. Selvfølgeligt er der også her forædlet nye, spændende rosensorter. Barrodet buskroser kan plantes i efteråret, i milde vintre og frem til først på foråret.