Plantning af Klematis

Der florerer en del myter om pantning af klematis. Men der er slet ikke så svært, at plante klematis som mange tror – kun er der et par enkelte ting som man skal gøre rigtigt.

Som altid når man skal plante en ny plante, er det vigtigt, at man graver et ordentligt hul, et hul hvor plantens rødder kan sættes ned uden at bøjes i nogen unaturlig retning. Grav samtidigt hullet så stort, at der er god løs jord til den første spæde rodudvikling.

Til en klematis gaves et hul på omkring 60 x 60 cm og gerne omkring 70 cm dybt. Overkanten af potteklumpen på klematissen må maks. sættes 5 til 7 cm under jordoverfladen.

Klematis skal have rimeligt med sol for at trives godt, men rodhalsen og de nederste ca. 25 cm af planten skal stå i skygge. Så sæt en stor sten foran planten eller plante en lille busk eller en bunddækkestaude foran. En bund af mellemhøje storkenæb klæder klematissen godt. Klematis har en meget koncentreret og lille rod i forhold til toppen, og kan, især de storblomstrede typer, godt visne ned efter plantning pga. visnesyge. Dette kan forebygges ved at man blander 1 dl. Atamon med 5 ltr. vand og vander planten med denne blanding lige efter vanding. Har men ikke givet klematis en Atamonblanding ved plantningen, og visner klematissen ned, kan man ved at klippe den ned til 10 cm og så give Atamonen få den til at skyde igen. Klematis har en som sagt en lille og måske lidt svag rod, men den dør sjældent.

Til sidst er det en god hjælp for klematissen at få noget at gødning. Udstrø f.eks. 5 cm Simontorp komposteret kogødning omkring planten i en radius af ca. 50 cm.